Áður en hafist er handa við endurheimt vistkerfa er mikilvægt að meta ástand lands á viðkomandi
svæði og leggja mat á þætti sem hamla framvindu. Landgræðsla ríkisins hefur þróað aðferðafræði til
að meta og kortleggja ástand vistkerfa áður en hafist er handa við endurheimt þeirra. Kortlagningin
byggir á því að geta lesið og skilið þær vísbendingar sem ásýnd landsins gefur um ástand þess. Í
greininni er gerð grein fyrir helstu þáttum sem metnir eru í slíkri kortlagningu, s.s. gróðurfari,
yfirborðsgerð og jarðvegsrofi og hvernig samspil þessara þátta segir til um ástand gróðurs, eiginleika
jarðvegs og það hversu stöðugt yfirborðið er. Þessir þættir hafa áhrif á val uppgræðsluaðgerða.
Landgræðslan hefur notað slíka kortlagningu bæði til að meta svæði áður en hafist er handa við
endurheimt vistkerfa og til að endurkortleggja svæði til að meta árangur uppgræðsluaðgerða.

Kortlagning sem liður í endurheimt vistkerfa. Skrína 1: 5. Ritstýrð grein